دات نت نیوک


الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی 

تلفنهای تماس : 09133624043 | 03154211042

Menu

نخ اکريلیک حجیم (هایبالک)

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

 

نخ اکريلیک حجیم (هایبالک)حجمِ نخ ها از اهميت بالايي برخوردار است. با افزايش حجمِ نخ، ضريب پوشانندگي و قدرت عايق بنديِ گرمايي منسوج حاصله افزايش يافته و زير دست بهبود مي يابد. نخ هاي  هايبالك از جمله نخ هايي مي باشد كه از حجم بالايي برخوردار است. اساس توليد نخ هاي  هايبالك، تفاوت قدرت جمع شدگي الياف تشكيل دهنده نخ مي باشد. 

 

 

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

آشنایی با نخ اکريلیک حجیم (هایبالک)

 

نخ اکريلیک حجیم (هایبالک) برای انواع نخهای حجيم ، چگالی تجمع ليف يک فاکتور مهم ميباشد و با برهم زدن ترتيب و نحوه آرايش اوليه ليف در نخ ريسيده شده، مقدار فضای هوا در نخ افزايش می يابد.

 

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

نخ اکريلیک حجیم (هایبالک) اين امر به خصوصيات مکانيکی-حرارتی خاص ليف بستگی دارد و در واقع به اختلاف در ميزان انقباض و قدرت جمع شوندگی جزء جمع شونده نسبت به جزء غير جمع شونده مربوط ميباشد.

 

 

 

 

 

اين الياف قادرند ازدياد طول موقتی را که در مراحل اوليه پيدا نموده اند و بوسيله حرارت در اين حالت تثبيت شده اند، در زمانی که تحت شرايط استراحت در دمای بالاتر از دمای تثبيت اوليه قرار ميگيرند، در بخار آب يا هوای داغ و يا آب داغ، جمع شده و باعث حجيم شدن نخ نهايي توليد شده گردند.

 

 

 

 

با انقباض جزء جمع شونده و مهاجرت آن بطرف مرکز نخ در اثر حرارت، الياف غير جمع شونده بطرف سطح نخ رانده ميشوند و تشکيل پيچ و تاب و حلقه ميدهند. نخ های حجيم بيشتر در صنايع کشبافی (تريکو بافی)، فرش ماشينی، صنايع پتو بافی و .... کاربرد دارند.

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی