دات نت نیوک


الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی 

تلفنهای تماس : 09133624043 | 03154211042

Menu

نخ اکریلیک

 

شرکت الوان زرریس نطنز

این شرکت مفتخر است با بهرگیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا بهترین و مرغوبترین نخهای 100% اکریلیک با نمرات 10.5 ، 14 دولا، 18 سه لا، 21 سه لا را تولید نماید.

 

 

ردیف ویژگی ها نخ 10.5 نخ 14 نخ 18 نخ 21
1 جنس 100%اکریلیک 100%اکریلیک 100%اکریلیک 100%اکریلیک
2 نمره نخ(متریک)وتعدادلا 3% ± 10.5 3% ± 14 3% ± 18 3% ± 21
3 استحکام (gr/Tex) حداقل 10gr/tex حداقل 10gr/tex حداقل 10gr/tex حداقل 10gr/tex
4 درصد ازدیاد طول تا حد پارگی حداقل 17 حداقل 17 حداقل 17 حداقل 17
5 حداکثر ضریب تاب در مترنخ 86 86 86 86
6 حداقل تعدادتاب در متر نخ یک لا 280 320 365 395
7 جهت تاب نخ یک لا Z Z Z Z
8 حداقل تعدادتاب در متر نخ دولا 180 227 210 227
9 جهت تاب نخ دولا S S S S
           

شرکت نیلگون الیاف نطنز

 

جدول ذیل جهت مشخصات و استانداردهای مختلف ارائه می گردد.

 

 

ردیف

ویژگی های الیاف رنگ شده  
1

درجه ثبات در برابر شستشو

الف. تغییر رنگ

ب. لکه گذاری روی پنبه

ج. لکه گذاری روی اکریلیک

حداقل4

حداقل4

حداقل4

2

درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن

الف. تغییر رنگ (اسیدی/قلیایی)

ب. لکه گذاری روی پنبه (اسیدی/قلیایی)

ج. لکه گذاری روی اکریلیک(اسیدی/قلیایی)

حداقل4

حداقل4

حداقل4

3

درجه ثبات در برابر مالش خشک

 

حداقل4
4 درجه ثبات در برابر مالش مرطوب حداقل4
5 عیوب غیر مجاز طبق استاندارد
6 بسته بندی و نشانه گذاری طبق استاندارد

 

 

نخ اکریلیک

 

 

نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

تولید نخ اکریلیک