دات نت نیوک


الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی 

تلفنهای تماس : 09133624043 | 03154211042

Menu

 

 

 • رئیس هیئت مدیره مهندس هوشنگ سلیقه

 •  

 • مدیرعامل آقای  مهندس حسین رحیمـــی

 

hossein_rahimi@alvanzarris.com

 

 •  

 •  مهندس فرزاد رحیمی​​​                 farzad_rahimi@alvanzarris.com

 •  

 • مدیر کارخانه مهندس شهرام باقری       shahram_bagheri@alvanzarris.com

 •  

 •  

 • سرپرست سالن مهندس محسن خدایاری

 •  

 • سرپرست فنی مهندس ابراهیم شهنازی