دات نت نیوک


الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی 

تلفنهای تماس : 09133624043 | 03154211042

Menu

تاپس اکریلیک

 

 

تاپس اکریلیک، درواقع اکريليک ليف ساخته شده سنتتيک ميباشد که حداقل 85 درصد وزنی ماده تشکيل دهنده زنجير پليمری آن واحدهای اکريلونيتريل باشد.
اين ليف به دو روش خشک ريسی و تر ريسی تهيه ميشود که نوع دوم آن امروزه متداول تر است.

 

سطح رويي الياف که به روش تر ريسی تهيه ميشوند در اغلب موارد دارای فضای باز ميباشند و درنتيجه سرعت رنگرزی را افزايش می دهند. سطح مقطع الياف خشک ريسی شده دمبلی شکل و الياف تر ريسی شده دايروی ميباشند. 


پس از انجام عمليات ريسندگی و توليد نوار الياف (TOW)، ليف کشيده شده و تحت عمليات خاص حرارتی مرطوب يا خشک، به منظور ايجاد خواص مکانيکی (افزايش تناسيتی،حالت پفکی و حجيم) قرار ميگيرند. پس از آن با مخلوط نمودن چند سری از اين رشته نوار الياف توليد شده، فتيله يا همان تاپس اکريليک توليد می شود. 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

تاپس اکریلیک چیست؟


تاپس اکریلیک، الياف بصورت tow   که داخل بسته هايي بنام عدل بسته بندي شده اند خريداري ميگردد که اين الياف چون بصورت يکسره ميباشند ابتدا وارد دستگاه توبه تاپس شده ودر اين دستگاه الياف يکسره  پس از عبور از يکسري غلطک کشيده شده و سپس شکسته ميشود و به اليافي با طول کوتاهتر تبديل ميشوند .


در اين دستگاه دو نوع محصول توليد ميشود يک نوع اليافي است که پس از شکست و کوتاه شدن طول به آن بخار زده ميشود و نوع ديگر حالت بدون بخار ميباشد که ر اين حالت از پليت حرارتي استفاده ميشود و الياف از مابين اين پليت عبور ميکند و بعد به الياف باطول کوتاهتر تبديل ميگردد.

 

اين دو نوع تا خنک شوند بعد از آن آنهارا به دستگاه بعدي يعني بلندر انتقال ميدهيم که در اين دستگاه الياف با بخار و بدون بخار با يکديگر مخلوط ميشوند وهم پس از يکسري پروسه  شانه کردن و کشش تبديل به تاپس ميگردد تاپس حاصله را به ماشين بعدي يعني گيل باکس 1 انتقال ميدهيم.

 

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

آشنایی با تاپس اکریلیک 

 

تاپس اکریلیک، الیافی که در خط ریسندگی متداول نیمه فاستونی استفاده می شوند از نوع استیپل (بریده و منقطع) با طول بلند هستند.
برای تهیه این الیاف در کارخانه تولید الیاف، ابتدا آنها به صورت دسته هایی از الیاف فیلامنتی (به طول هزاران متر) "به نام تاو " تولید شده و سپس بسته به نیاز بازار و سفارش مشتری به طول های معین (مثلاً ۱۰۰ یا ۱۲۰ میلی متر) بریده می شوند.

 

الیاف استیپل حاصل، تحت عملیات حلاجی و ریسندگی به فتیله یا تاپس تبدیل می شود.


حال اگر بتوان به جای مراحل متعدد فوق تاو را به شکلی برش داد که الیاف آن از هم پاشیده نشود و پس از برش به صورت تاپس درآید، عملاً می توان مراحل حلاجی و کاردینگ را از خط ریسندگی حذف نمود.
در واقع، این همان ایده اولیه در ایجاد سیستم ریسندگی تاو به تاپس می باشد.

تاپس اکریلیک در روش تاو به تاپس ابتدا الیاف به صورت نوار ضخیمی متشکل از هزاران لیف فیلامنتی با همان تاو، ماشین برش موسوم به ماشین (استرچ بریکر) تغذیه می شوند.در این ماشین ابتدا دسته یا نوار الیاف به  به واسطه هوای گرم یا بخار آب، گرم شده و سپس تا مرز پاره شدن کشیده می شوند.


 

در منطقه کشش ماشین، جفت غلتک های تیغه دار تعبیه شده است که تیغه های آنها به میزان ۵ تا ۱۵ میلی متر در داخل یکدیگر کار می کنند. در اثر عبور الیاف از لابه لای این جفت غلتک، تیغه ها به الیاف تحت کشش ضربه وارد کرده سبب پاره شدن آنها می شوند.


توده الیاف که از حالت تاو (فیلامنتی) به حالت فتیله (تاپس) در آمده اند، بلافاصله توسط جفت غلتک های دیگر گرفته شده، به سمت کویلر هدایت می شوند. کویلر سیستمی است که به واسطه عملکردش، فتیله یا تاپس به صورت حلقوی داخل بانکه چیده می شود.


تاپس اکریلیک،  پس از برش تاو، تاپس های تولیدی به گیل باکس مقدماتی تغذیه می شوند. این ماشین موسوم به ری بریکربوده، دو وظیفه اصلی بر عهده دارد.

 

اولین وظیفه تکمیل عمل پارگی الیافی است که در مرحله تاو به تاپس به طول مورد نظر برش نخورده اند و دارای طول خیلی بلند هستند. در این مرحله الیاف بسیار بلند (گاه به طول ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ میلی متر) به الیاف کوتاه تر بریده می شوند. بدین ترتیب الیاف حاصل از برش تاو، دارای یکنواختی طول بهتری می شود.

 

وظیفه دوم این ماشین، مخلوط کردن الیاف رنگی حاصل از برش تاو های رنگی مختلف می باشد. از آنجایی که یکنواختی مخلوط الیاف در نخ های خاب فرش ماشینی اهمیت فوق العاده ای دارد، توصیه می شود پس از مرحله تاو به تاپس، از یک مرحله مخلوط کردن الیاف بهره گرفته شود.


در نهایت تاپس به دست آمده از ماشین گیل باکس مقدماتی یا ری بریکر،به ماشین گیل باکس ۱ تغذیه می شود. از این نقطه  تا انتهای خط ریسندگی نیمه فاستونی تاو به تاپس،ادامه مراحل ریسندگی کاملاً با مراحل ریسندگی نیمه فاستونی کاردینگ مشابه و یکسان می باشد.

 

 

 

 

   خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی