دات نت نیوک


الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی 

تلفنهای تماس : 09133624043 | 03154211042

Menu

 

گواهینامه هـــا و استانداردها 

 

 

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی     خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی     خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی کالا

 

گواهینامه عضویت انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان

 

گواهینامه عضویت انجمن صنایع نساجی ایران

 

پروانه و گواهی ثبت علامت تجاریتجارت

 

گواهینامه عضویت انجمن کارآفرین

 

کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی

 

پروانه عضویت صنفی کنفدراسیون برند ایرانی

 

 

 

گواهینامه هـــا و استانداردها